กระตุ้นขนส่งทางน้ำ หวังเพิ่มยอด-ลดต้นทุนโลจิสติกส์

กทท.จับมือ เอ็น พี มารีน กระตุ้นการขนส่งสินค้าทางน้ำ หวังเพิ่มปริมาณมากขึ้น และลดต้นทุนโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารทรัพย์สินและพัฒนาธุรกิจ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการ กทท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายสุรชัย นิ่มนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และ พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์ กรรมการ บริษัท เอ็น พีมารีน จำกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศ โดยเรือโท กมลศักดิ์ กล่าวว่า กทท. จะส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศของบริษัท เอ็น พี มารีน โดยจะครอบคลุมการให้บริการในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือระนอง ท่าเรือสุราษฎร์ธานี และท่าเรือสงขลา รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการท่าเรือ งานปฏิบัติการท่าเรือ และโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางน้ำให้ได้ปริมาณมากขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งของประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง และโครงการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews